Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

ท่องไปในโลกกว้าง...ให้สิ่งรอบข้างเป็น "ครู"

นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒธรรมร้อยเอ็ด และ ชมวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย)
ซึ่งมีพระมหาเจดีย์ชัยมงคลที่งดงาม   เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2561