Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

 กิจกรรมวันสุนทรภู่

        เมื่อวันที่ 26  มิถนายน  2562   โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมวันสุนทรภู่  ได้จัดให้มีการแข่งขันการตอบปัญหา  การคัดลายมือ  การวาดภาพ  และมีการแสดงละครของนักเรียนชั้นต่าง ๆ  นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้รับของรางวัล หลายอย่าง