Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

ชื่อ    นายพงศ์พุทธิ์  พุทธกาล
ตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก   เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิทางลูกเสือ A.L.T.
E-Mail  -