Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

ประวัติพระพุทธไสยาส์(พระนอน)

 

 

พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าเขาพระนอน
บ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

 

          พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวบ้านหนองกุง ชาวตำบลเขาพระนอน และตำบลใกล้เคียง ตั้งอยู่บนเนินสูงทางทิศตะวันออกของบ้านหนองกุง ต. เขาพระนอน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 15 เส้น ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ซึ่งสมัยนั้นมีท่านปลัดปรง ม่วงแก้ว ซึ่งเป็นปลัดอำเภออยู่ที่อำเภอยางตลาด พร้อมด้วยคุณพ่อกำนันขุนว่อง พ่อหนูคำ พ่อหอม พ่อจารย์หมัน ร่วมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้าง และราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเขตตำบลเว่อ (ปัจจุบัน ตำบลเว่อ แบ่งออกเป็น 4 ตำบลคือ ตำบลบัวบาน ตำบลเขาพระนอน ตำบลนาเชือก และตำบลเว่อ) เรียกชื่อว่า พระพุทธไสยาสน์ เขาพระนอน เป็นพระพุทธรูปนอน ผินพักตร์ไปทางทิศตะวันตก อยู่บนแท่นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่น ๆ ก่อด้วยคอนกรีตเสริมด้วยหินลูกรัง เป็นพระพุทธรูปที่มั่นคงถาวร เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จัดให้มีการนสัสการเป็นฤดูกาล โดยถือเอาวันเพ็ญ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันนมัสการประจำปี เป็นงานเอิกเริกทุกปี      

          แต่ก่อนการจัดงานรื่นเริงประจำปีสำหรับอำเภอยางตลาดนั้นมีแห่งเดียวคืองาน ปิดทองพระพุทธไสยาสน์เขาพระนอนบ้านหนองกุง ตำบลเว่อ (ปัจจุบันเป็นตำบลเขาพระนอน) ที่เขาพระนอนนี้ถ้าเดินทางจากที่ว่าการอำเภอไปจะมีระยะทาง ประมาณ 21 กิโลเมตร เมื่อถึงที่พระพุทธไสยาสน์อยู่ จะรู้สึกว่าสภาพทั่ว ๆ ไป คล้ายหลังเขา มีต้นไม้เตี้ย ขึ้นตามซอกหินลูกรังที่ผุพัง มีทิวทัศน์สวยน่าดูพอใช้ มีหุบเหว โสกห้วย เนินหิน ต่อหน้าลานพระพุทธไสยาสน์มีทำนบกั้นน้ำไว้เป็นหนองลึกมีน้ำตลอดปี แต่น้ำมีสีเหลืองแดงทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน พื้นที่ที่ตั้งพระพุทธไสยาสน์สูงกว่าพื้นที่ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอประมาณ 130 เมตร ถ้ามองจากทุ่งกาฬสินธุ์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อยจะเห็นเป็นป่าไม้ เป็นทิวเขียวชอุ่มอยู่ตรงด้านหน้า นั่นแหละคือทิวเขาพระนอน ที่ตั้งพระพุทธไสยาสน์นั่นเอง หรือถ้ายืนอยู่ที่เขาพระนอนถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อยก็จะ เห็นเมืองกาฬสินธุ์ ที่เห็นชัดที่สุดคือ โรงแรมริมปาว