Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา  (เข้าสู่เว็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง)

       
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์
312
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543